Esbjergs lærere skal løbe hurtigere i nyt budget

Skoleområdet i Esbjerg Kommune bliver udsat for forandringer og besparelser i 2015.

Det fremgår af det budgetforlig, som Venstre, Socialdemokraterne, SF og De Konservative har indgået mandag. Ifølge budgetforliget skal der ske besparelser i skole/SFO og klub på i alt 97,1 millioner kroner.

25 skoledistrikter bliver til ni, hvor hvert af de ni skoledistrikter får en overordnet ledelse. Men på de nuværende matrikler vil der som i dag være en leder af skolen, så personale, elever og forældre stadig har deres "egne" ledere på skolen, fremgår det af forliget.

I forlængelse af den nye organisering på skoleområdet bliver der også gennemført en ny struktur på daginstitutionsområdet, hvor 37 daginstitutioner organisatorisk sammenlægges til ni.

Det sker ifølge partierne for at sikre den røde tråd mellem ledelsesstrukturen på skole- og daginstitutionsområdet.

Forliget betyder også, at undervisningstiden for lærerne bliver sat op.

Aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen åbner for at øge lærernes undervisningstid med op til 80 timer årligt. I 2014 blev lærernes undervisningstid i Esbjerg Kommune sat op med 60 timer årligt - med det nye budgetforlig er der lagt op til, at den øges med yderligere 20 timer.

Daginstitutionsområdet får tilført 41,9 millioner, der skal bruges til at opnormere personalet i de institutioner, hvor børnene har særlige behov.

Også familieområdet får tilført midler. Et stort antal anbringelsessager har sat kommunen under et økonomisk pres, og derfor er forligspartierne enige om at tilføre området 170 millioner kroner over budgetperioden.

Ifølge aftalen vil skatten i kommunen være uændret på 25,4 procent og med en grundskyldspromille på 25,29 i 2015.

/ritzau/