EU sætter 524 milliarder af til forskning

EU-Parlamentet har torsdag godkendt den endelige udformning af EU's forskningsprogram for de næste syv år, Horisont 2020.

Størrelsen: 524 milliarder danske kroner.

Horisont 2020 løber fra 2014 til 2020 som et paraplyprogram, der afløser de sidste syv års forsknings- og innovationspuljer, som stort set alle udløber med 2013.

Programmet udstikker fremover reglerne og prioriteringerne for de mange, mange milliarder kroner, som EU årligt dedikerer til forskningen.

- Horisont 2020 er en meget kompleks pakke. Men den trækker så afgørende EU i retning af bedre rammevilkår for forskningen og en styrket konkurrenceevne, siger europaparlamentariker Jens Rohde (V).

Blandt de konkrete mål for Horisont 2020 er at hjælpe med at bygge bro mellem forskningen og industrien.

Det handler blandt andet om at hjælpe innovative virksomheder med at overføre teknologiske landvindinger til produkter med kommercielt potentiale.

EU-Kommissionen og medlemslandene tog i juli forskud på glæderne ved på forhånd at indgå en aftale om et storstilet investeringsprojekt.

Ifølge aftalen skal der investeres, udlånes og støttes med 164 milliarder kroner - primært i offentligt-private partnerskaber - inden for innovative lægemidler, luftfartsteknik, bio-baseret industri, brændselsceller og brint samt elektronik.

Her bidrager Horisont 2020-programmet med cirka 60 milliarder kroner, mens industrien ventes at stille med 75 milliarder kroner, og medlemslandene hoster op med cirka 30 milliarder.

Partnerskaberne skal finde løsninger på store samfundsmæssige udfordringer, der ikke løses hurtigt nok af markedet selv, såsom nedbringelse af CO2-udledning og fremstilling af den næste generation af antibiotika, lyder det fra EU-Kommissionen.

Efter torsdagens afstemning mangler programmet kun en formel underskrift fra medlemslandene, for at det kan skydes i gang sammen med 2014.

/ritzau/

 

Dagens Gossip