Få danskere ved det: Boligejere kan ende med at skylde millioner ved farlig 'finte'

Skrevet af Nicolai Steinicke

28/11/2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det kan ende med at koste dyrt.

Dagens topnyheder

I en tid hvor mange pensionister vælger at indefryse deres grundskyld, advares der nu om de potentielt dyre konsekvenser af denne beslutning. Ifølge en artikel fra Finans er der en stigende tendens til, at pensionister benytter denne mulighed, med mere end 10 milliarder kroner forventet indefrosset i år, en markant stigning fra to milliarder kroner i 2020.

Et regneeksempel fra Finans med et gennemsnitshus i Rudersdal illustrerer problemet. En pensionist, der vælger at indefryse sin grundskat, kan stå med en gæld på 548.000 kroner efter 10 år og hele 3,5 millioner kroner efter 30 år. Dette skyldes den variable rente, der aktuelt ligger på 3,57 procent og fastsættes årligt i oktober.

Lise Nytoft Bergman, chefanalytiker i Nordea Kredit, udtrykker bekymring over denne praksis: "Pensionisten vil oparbejde så stor friværdi, at han eller hun ikke vil have problemer med at betale gælden tilbage. Personligt ville jeg gerne være fri for at skylde et så stort millionbeløb."

Bergman vurderer desuden, at det er usandsynligt, at realkreditrenterne vil falde til niveauet fra for ti år siden. Denne udtalelse understreger risikoen ved at indefryse grundskylden, særligt i lyset af de nuværende og potentielt stigende rentesatser.

Denne udvikling rejser spørgsmålet om, hvorvidt den kortsigtede lettelse ved at indefryse grundskylden er værd at tage risikoen for en markant gældsforøgelse på lang sigt. Pensionister står over for en vigtig finansiel beslutning, hvor de skal afveje fordelene ved øjeblikkelig økonomisk lettelse mod risikoen for en betydelig gældsbyrde i fremtiden.