Få styr på ord og begreber i migrantkrisen

Her følger en oversigt over en række af de udtryk og navne, som ofte anvendes i forbindelse med den igangværende strøm af migranter og flygtninge i Europa.

Dublin-forordningen

* Aftale mellem EU-landene samt Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Fastsætter regler for, hvilket land der skal behandle en asylansøgning.

* Blandt andet hedder det, at ansøgningen skal behandles i det land, som ansøgeren først er rejst illegalt ind i.

FN's Flygtningekonvention

* Er lavet på erfaringerne med naziforfølgelser af jøder og flygtningestrømmene i Europa i forbindelse med Anden Verdenskrig.

* Definerer, hvad en flygtning er. Det kan være en person, der i sit hjemland forfølges på grund af sin race, seksualitet, religion, politiske overbevisning eller andet.

* Er fra 1951 og hjalp i en årrække hovedsagelig europæiske flygtninge. I 1967 blev den via en tillægsprotokol gjort global.

Schengen-samarbejdet

* 22 EU-lande deltager sammen med Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein.

* De seks EU-lande uden for er Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumænien og Storbritannien.

* Indebærer blandt andet, at personkontrollen på grænserne mellem Schengen-landene er ophørt.

* Der kan laves stikprøvekontrol af personer lidt væk fra grænsen.

Migranter

* Personer bryder op og sætter sig i bevægelse. Årsagen kan være krig, fattigdom, arbejdsløshed eller noget fjerde.

Illegal indvandrer

*Person rejser ind i et land ulovligt.

Asylansøger

* Person søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land og blive beskyttet af dette land.

Flygtning

* Person får asyl, fordi vedkommende forfølges i sit hjemland. Personen får status som flygtning og får herefter særlige rettigheder.

Kilder: eu.dk, unhcr.org, AFP, Udlændingestyrelsen

/ritzau/

 

Dagens Gossip