Færre klager - mere rådgivning

Færre borgere klager, og flere beder om rådgivning og vejledning hos borgerrådgivning.

Sådan har tendensen været i første halvår af 2013 for Kolding Kommunes borgerrådgiver. Det fremgår af borgerrådgiver Birgitte Lamps halvårsberetning, hvor hun kan se tilbage på en travl periode.

Antallet af henvendelser er steget med 33 pocent, men det skyldes især, at både borgere og kommunens egne forvaltninger i stigende omfang har efterspurgt rådgivning og vejledning.

Antallet af klager og ønsker om hjælp til at udarbejde klager er faldet til 49 henvendelser mod 60 halvåret før. Til gengæld er ønskerne om råd og vejledning vokset til 190 mod 147 i halvåret før.

 

Dagens Gossip