FAKTA: Alternativets alternativ til integrationspolitik

Alternativets integrationsudspil med titlen "Et Nyt Vi" indeholder overordnet fire mærkesager med 17 konkrete forslag.

De har det overordnede mål at "styrke den sociale bæredygtighed gennem en integrationspolitik, der skaber grundlaget for et nyt vi".

Herunder er et udpluk af mærkesager og forslag i partiets udspil:

* Styrkelse af det demokratiske medborgerskab

- Undervisning i demokratisk medborgerskab skal gøres til et obligatorisk og selvstændigt fag i hele vores 12-årige skoleuddannelse.

- Sprogskolelærere skal efteruddannes til undervisning i medborgerskabets pligter. Derudover skal undervisning og uddannelse i medborgerskab indgå som en integreret del af lærer- og pædagoguddannelsen.

* Bedre retssikkerhed for etniske minoriteter

- Justitsministeriet bør foretage en dybdegående, kvalitativ undersøgelse af de etniske minoriteters oplevelser som samfundsborgere med fokus på politi og retsbeskyttelse.

- Alternativet ønsker en revision af tilknytningskravet i Udlændingeloven, fordi loven i sin nuværende form kun yder begrænset beskyttelse af voldsramte, etniske minoritetskvinders retssikkerhed.

* Ligestilling er en forudsætning for social bæredygtighed

- 24-års-reglen skal afskaffes, da den grundlæggende indskrænker frihedsrettigheder og er udformet med den hensigt at ramme særligt unge muslimske danskere.

- Kommuner skal tilbyde modersmålsundervisning til etniske minoritetsbørn.

* Inviter indvandrere ind på arbejdsmarkedet

- Staten skal gennemføre holdningskampagner på arbejdspladserne, der fremmer præmissen om, at bæredygtig integration er en tovejsproces.

Kilde: "Et Nyt Vi" - Alternativets integrationsudspil.

/ritzau/

 

Dagens Gossip