FAKTA: Det betyder renten i euroland for dig og mig

Den Europæiske Centralbank (ECB) har torsdag eftermiddag sænket renten til det laveste niveau nogensinde.

Udlånsrenten er nu nede på 0,05 procent fra de 0,15 procent, som ECB satte renten til 5. juni i år.

Samtidig er indlånsrenten fortsat negativ - men nu på 0,2 procent mod 0,1 procent før torsdagens sænkning. Det betyder, at bankerne skal betale for at sætte penge ind i ECB.

* Lave renter i euroland vil holde hånden under de lave danske boligrenter. Renterne er dog i forvejen meget lave, så rent økonomisk kommer det ikke til at betyde en guldgrube for boligejerne.

* Men signalværdien ved en lav rente er vigtig. For rammer renten et nyt lavpunkt, vil det betyde, at de billige låns tid langt fra er ovre.

* ECB sætter renten ned for at få inflationen op.

* En rentenedsættelse vil svække euroen, hvilket er tilsigtet, så eurokursen ikke er for stærk i forhold til dollaren. En svagere euro vil gøre varer fra eurolandene billigere i udlandet, sætte gang i eksporten - og dermed væksten.

* Når væksten kommer op i gear, vil forbrugerne bruge flere penge - og inflationen vil stige.

* Ligger inflationen for lavt, vil forbrugerne og investeringerne stoppe, da forventningen om endnu lavere priser holder forbruget i ave. Hvorfor købe i dag, når man kan få det billigere i morgen?

* ECB går efter en inflation på knap to procent. I august ventes inflationen i eurozonen at lande på 0,3 procent.

* Under normale omstændigheder følger Nationalbanken i Danmark renteændringerne i ECB, fordi den danske krone er bundet i fastkurs til euroen. Danmark har ført fastkurspolitik i 30 år.

* Lige nu ligger den danske udlånsrente på 0,2 procent, Men under normale omstændigheder plejer den danske toneangivende rente at være lidt højere end ECB-renten.

* Nogle økonomer forventer, at Nationalbanken torsdag vil følge ECB med en lavere rente.

* På grund af gældskrisen i de sydlige eurolande, har Danmark været betragtet som sikker havn for finansmarkederne - det vil sige, at udlandet har investeret i danske værdipapirer.

* Efterspørgslen efter kroner har betydet, at kronen har været så stærk i forhold til euroen, at den danske Nationalbank har sænket renten selvstændigt for at svække interessen for kronen.

* Normalt har den toneangivende rente fra både ECB og Nationalbanken indflydelse på de renter, som bankerne tager for at låne penge ud til privatkunder og virksomheder.

* Den funktion har været sat ud af kraft. Det er i øjeblikket langt dyrere at låne penge i banken, end den toneangivende rente er et tegn på. Det skyldes flere forhold:

* Finanskrisen, hvor regeringer måtte spænde sikkerhedsnet ud under bankerne i form af hjælpepakker. Samtidig blev der stillet større krav til bankernes pengereserver på kistebunden.

* Krisen har givet banker større tab, som skal dækkes ind, og det er blevet dyrere for bankerne at låne i andre banker.

/ritzau/

 

Dagens Gossip