FAKTA: Det er posttraumatisk stresslidelse

En 27-årig Afghanistan-veteran blev fredag dømt til psykiatrisk behandling, efter at han sidste sommer sendte bombetrusler mod Københavns Hovedbanegård samt hoteller i København og Rønne.

Siden han kom hjem fra krigen, har han lidt af posttraumatisk stress-syndrom og fået psykologhjælp, men måtte opgive det, da forsvaret ikke længere ville betale for behandlingen.

* Posttraumatisk stresslidelse - PTSD - er en psykisk lidelse, der kan optræde, efter at man har været vidne til eller selv deltaget i livstruende hændelser såsom krig, tortur, voldtægt, overfald, bilulykker, naturkatastrofer, brand, alvorlige ulykker, terroristangreb og røveri.

* PTSD er beskrevet langt tilbage i tiden. Der er skriftlige beskrivelser tilbage fra den amerikanske borgerkrig, hvor lidelsen var kendt som Da Costas Syndrom. Under Første Verdenskrig blev lidelsen kaldt granatchok.

* Det antages, at cirka en procent af befolkningen til enhver tid lider af PTSD. Blandt soldater, som har været i krig, og blandt ofre for katastrofer er hyppigheden højere - cirka 10 procent, og efter voldtægt er den 30 procent.

* Vedvarende symptomer på overfølsomhed og anspændthed, såsom søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud er hyppige. De fleste har vanskeligt ved at koncentrere sig og er anspændte.

* Mange oplever en stadig genoplevelse af den skræmmende hændelse både i vågen tilstand og under søvn.

* PTSD er en relativ langvarig og ikke sjælden kronisk tilstand.

* Ved kronisk PTSD har man perioder med øgede symptomer, hvorefter lidelsen går tilbage eller mildnes, men for nogen kan symptomerne være konstante og alvorlige i lang tid.

Kilde: sundhed.dk og netdoktor.dk

/ritzau/

 

Dagens Gossip