FAKTA: Det går den forkerte vej med CO2-udslippet

FN's generalsekretær har tirsdag kaldt verdens ledere til møde om klimaet forud for det afgørende klimatopmøde i Paris i 2015. Baggrunden er en rekordhøj koncentration af drivhusgas i atmosfæren.

* Det globale CO2-udslip har aldrig været så stort som i 2014. Den stadigt voksende udledning ventes i år at ligge 2,5 procent højere end i 2013.

* Kina er med de senere års buldrende vækstrater blevet verdens suverænt største CO2-udleder med 28 procent af klodens samlede CO2-udslip.

* USA står i dag for 14 procent af den globale udledning af drivhusgasser, mens EU-landene tegner sig for omkring 10 procent.

* Kinas CO2-udledning ventes at stige 4,5 procent i år, mens USA's formodes at gå 0,9 procent ned. EU står til at reducere udslippet med 1,1 procent i 2014.

* Den accelererende CO2-udledning gør det yderst vanskeligt at nå det vedtagne FN-mål om at begrænse Jordens opvarmning til to grader over førindustrielt niveau.

* Den globale middeltemperatur er allerede nu steget omkring 0,85 grad siden den industrielle revolution i midten af 1700-tallet.

* For at efterleve målet om højst to graders opvarmning skal verdens udledning af drivhusgasser falde mere end fem procent årligt.

Kilder: Global Carbon Project, Nature Geoscience.

/ritzau/

 

Dagens Gossip