FAKTA: Det handler rygersagen om

Sagen mellem den tidligere ryger Allan Lykke Jensen og det daværende Skandinavisk Tobakskompagni har været undervejs siden årtusindeskiftet. Nu har rygeren tabt en sag om erstatning i Højesteret.

* Efter en længere optakt blev stævningen indgivet i juni 2003. Anklagen lød på, at producenterne af de Prince-cigaretter, som Allan Lykke Jensen i næsten 50 år var storforbruger af, tilsatte stoffer til tobakken for at gøre rygerne mere afhængige.

* Desuden mener han, at tobaksindustrien har snydt med sine målemaskiner, så han har indtaget mere tjære og nikotin, end der står på cigaretpakkernes deklarationer.

* Allan Lykke Jensen har også gjort gældende, at det ikke var alment kendt frem til 1970, at rygning var sundhedsskadeligt og vanedannende.

* Sagen har været mange år undervejs, da Allan Lykke Jensen måtte gennem flere instanser for at få bevilget fri proces. Samtidig har de to parters advokater skiftevis diskvalificeret hinandens bud på neutrale skønsmænd.

* Retssagen blev behandlet i første instans i Østre Landsret, da den blev vurderet til at have principiel karakter.

* 8. december 2011 dømte landsretten til tobaksselskabernes fordel, da den ikke fandt bevis for eksrygerens anklager.

* Allan Lykke Jensen havde krævet en erstatning på 53.000 kroner. I stedet skulle statskassen betale tobaksselskaberne 2,4 millioner kroner i sagsomkostninger.

* 31. januar 2012 meddelte Allan Lykke Jensens advokat, at eksrygeren ankede dommen til Højesteret. De søgte om fri proces hos Civilstyrelsen, men fik afslag i maj 2012.

* Styrelsens afgørelse blev indbragt for Procesbevillingsnævnet og i august 2012, kom nævnets afgørelse, som vurderede, at sagen var af så principiel, at statskassen burde betale sagens omkostninger.

* 20. november 2014 har Højesteret afgjort sagen til tobaksindustriens fordel, og derfor får Allan Lykke Jensen ikke erstatning.

/ritzau/

 

Dagens Gossip