FAKTA: Det siger loven om nødværge

I visse tilfælde kan man slippe for straf, selv om man har gjort noget ulovligt, hvis det sker i nødværge. Det er netop sket for en bygningsarbejder, der stak en anden mand ned på Rådhuspladsen i København, da han blev overfaldet.

Betingelserne for at slippe for straf på grund af nødværge er beskrevet i straffelovens paragraf 13, der lyder:

§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

Kilde: Straffeloven

/ritzau/