FAKTA: Det skriver Jakob Scharf om sin afgang

Chefen for PET, Jakob Scharf, udtaler:

"Jeg har i dag meddelt Justitsministeriet, at jeg ønsker at forlade stillingen som chef for PET ved årets udgang.

Beslutningen er truffet efter grundig overvejelse og i lyset af de udfordringer, som PET står over for lige nu. Udfordringer, som i høj grad handler om, hvordan vi sikrer en samlet og sammenhængende ledelse i PET og ikke mindst et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Som chef for PET er det mit ansvar, at vi får håndteret disse interne udfordringer, og det mener jeg også er muligt, men det er både vanskeligere og kræver længere tid, når det foregår under stor mediebevågenhed og politisk interesse.

Det er hverken jeg eller PET tjent med, og jeg mener heller ikke, at det skaber de bedste rammer for at finde de rigtige løsninger for PET.

Hertil kommer, at dele af medieomtalen har søgt at skabe tvivl og mistillid i forhold til mig og ledelsen af PET, hvilket ikke blot hæmmer mine ledelsesmuligheder, men også har negativ betydning for PET og de fælles bestræbelser i PET for fortsat at udvikle organisationen.

Af hensyn til PET har jeg derfor besluttet, at det rigtigste vil være, at jeg træder til side og i stedet overlader det til en ny chef for PET at gennemføre de ændringer og forandringer, som er nødvendige. Jeg vil i løbet af de næste par uger drøfte mit fremtidige arbejde med Justitsministeriet.

Det har været et privilegium at få mulighed for at lede PET gennem næsten syv år, og når jeg forlader PET, er det med stor tilfredshed over den forandring og udvikling, vi i fællesskab har skabt i PET, samt de fornemme resultater, som ledere og medarbejdere i PET har leveret i denne periode, hvor terrortruslen blev og fortsat er alvorlig".

/ritzau/

 

Dagens Gossip