FAKTA: Det vil regeringen bruge statens penge på i 2015

Regeringen fremlægger tirsdag sit forslag til en finanslov for 2015. Samlet vil statens udgifter løbe op i 707 milliarder kroner mod 689 milliarder kroner i år. Mange af milliarderne bruges til lønninger i staten, bloktilskud til kommunerne, husleje og andre faste udgifter.

Men regeringen vil bruge flere penge på:

* Sundhedsområdet:

- Der afsættes fem milliarder kroner til området fra 2015-18. Pengene skal blandt andet bruges til styrket kræftbehandling og målrettet behandling af personer med en kronisk sygdom.

- Psykiatrien skal løftets via satspuljerne med i alt 2,2 milliarder kroner frem til 2018.

- Kommunerne får i 2015 tilført 350 millioner kroner til at styrke den kommunale sundhedsindsats.

* Arbejdsmarkedet:

- Loftet over fradrag for fagforeningskontingent forøges til 6000 kroner om året.

- Der afsættes 100 millioner kroner årligt til en regional uddannelsespulje.

- Der laves en pulje på 150 millioner kroner årligt til arbejdsløse med færrest eller forældede kompetencer.

* Offentlige investeringer:

- De offentlige investeringer udgør næste år knap 43 milliarder koner i alt.

- Der er afsat 28,5 milliarder kroner til jernbanen. Pengene skal blandt andet nedbringe rejsetiden mellem Danmarks fem største byer til en time.

* Uddannelse:

- Regeringen afsætter 1,5 milliarder kroner ekstra til uddannelsesområdet i 2015. Pengene skal blandt andet bruges et løft i midlerne til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt øvrige uddannelser og SU.

Der afsættes 0,6 milliarder kroner ekstra til blandt andet voksen- og efteruddannelse, produktionsskoler, folkehøjskoler.

- Reform af erhvervsuddannelse: Regeringen har indgået aftale om initiativer for knap 3,6 milliarder kroner frem til 2020.

- De offentlige forskningsmidler udgør 21,4 milliarder kroner i 2015. Det svarer til 1,09 procent af BNP.

* Bedre vilkår for socialt udsatte:

- Satspuljen for 2015 er på cirka 485 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges til at forebygge kriminalitet blandt socialt udsatte, svage ældre og integration.

* Grøn omstilling:

- Regeringen har indgået aftale om at oprette en investeringsfond med en statsgaranti på to milliarder kroner. Fonden skal yde lån til grønne projekter.

- Der oprettes en pulje til grøn innovation på i alt 80 millioner kroner fra 2015-2018, der skal gå til udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder.

- Regeringen afsætter knap 150 millioner kroner fra 2014-2017 til renere luftkvalitet.

* Udviklingsstøtte:

- Regeringen vil bruge 620 millioner kroner mere på udviklingsstøtte. Dermed fastholdes niveauet for udviklingsbistand på 0,83 procent af BNI.

- Pengene skal i det kommende år prioriteres til blandt andet at bekæmpe fattigdom med "bæredygtig vækst og anstændige job", hjælpe folk i nød og fremme FN's 2015-mål: kvinder, uddannelse og sundhed samt oplyse, inddrage og engagere danskerne i udviklingssamarbejdet.

* Udkantsdanmark:

- Der afsættes knap 200 millioner kroner i 2015 til nedsættelse af færgetakster for erhvervstransport til og fra danske øer, fuldt momsfradrag for hotelovernatninger samt udvidet befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner.

- Herudover afsættes der midler fra 2016 og frem til at forlænge nedrivningspuljerne samt til en pulje til kystturisme.

* Øvrige initiativer

- På kulturområdet afsættes der penge til genetablering af Frihedsmuseet, og der afsættes 145 millioner kroner fra 2015-2017 til at støtte kulturhovedstadsprojektet i Aarhus.

* Reserve på 1,5 milliarder kroner til konkrete velfærdsforbedringer med videre. Reserven udmøntes i forbindelse med finanslovforhandlingerne.

Kilde: Finansministeriet og Udenrigsministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip