FAKTA: Det vil Venstre på udlændingeområdet

Hovedelementerne i Venstres forslag:

* Der skal indføres en "særlig privilegeret og ubesværet" adgang for personer fra lande, der kulturelt og økonomisk minder om Danmark.

* Omvendt skal kravene strammes for udlændinge, der ikke er "umiddelbart integrationsegnede".

* Antallet af arbejdstilladelser skal følge konjunkturerne. For eksempel kan antallet øges i tider med lav ledighed.

* Håndtering af udlændingesager skal være mere effektiv. En normal asylsag skal være afsluttet efter tre måneder.

* Afviste asylsøgere skal udsendes senest syv dage efter udrejsefristens udløb.

* Ordning med, at asylansøgere kan bo og arbejde uden for asylcentre, skal nedlægges.

* Reglerne for familiesammenføring skal ændres. Kravene til personer, der har ringe forudsætninger for at blive integreret, skal strammes, men lempes for personer, der problemfrit kan tilpasse sig det danske samfund.

* Regler for at opnå statsborgerskab skal ændres. Blandt andet skal udlændinge have været selvforsørgende i fire et halvt ud af de sidste fem år mod i dag to et halvt år.

* Udlændingenævnet, der blev oprettet i 2012, skal nedlægges.

* Gebyrer for at søge om familiesammenføring skal genindføres.

Kilde: "Et åbent Danmark - for dem der kan og vil!" - oplæg til ny indvandringspolitik fra Venstre

/ritzau/

 

Dagens Gossip