FAKTA: Det viser kortlægningen af grundvandet

Danmark er et af de få lande i Europa, hvor grundvandet er så rent, at det kan tappes som drikkevand fra hanen. Nu er grundvandet blevet kortlagt, og her kan du læse om resultatet.

*På baggrund af kortlægningen er der udpeget cirka 7000 kvadratkilometer områder, der er særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler

*Heraf er 5000 kvadratkilometer udpeget som indsatsområder, hvor der kan være behov for bedre beskyttelse, og hvor kommunerne skal lave planer for, hvordan de vil beskytte drikkevandet

*Den enkelte kommune kan selv afgøre, hvordan man vil beskytte drikkevandet. Det kan eksempelvis ske, ved at der opkøbes arealer, rejses skov eller laves frivillige aftaler med landmænd om at reducere tilførslen af nitrat

*Det kortlagte areal svarer til 40 procent af Danmarks undergrund. Det er områder, hvor der i dag indvindes drikkevand eller er et ønske om at gøre det fremover

*Kortlægningen blev sat i gang i 1999 og er udført af de tidligere amter og Naturstyrelsen med faglig bistand fra forsknings- og rådgivningsinstitutionen GEUS og Aarhus Universitet

*I alt beløber kortlægningen sig til 2,2 milliarder kroner, som er betalt af danske vandforbrugere via vandregningen

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet, Danva.

/ritzau/

 

Dagens Gossip