FAKTA: Disse brikker i finansloven er på plads

Regeringen forhandler med Enhedslisten og SF om at indgå en finanslov for 2015. Der er allerede lavet delaftaler på en række områder. For at aftalerne skal blive til virkelighed, kræver det dog, at partierne bliver enige om en samlet aftale for en ny finanslov.

Herunder er et overblik over de delaftaler, der foreløbig er kommet på plads:

* Udviklingsbistand:

Der flyttes 1,5 milliarder kroner fra udviklingsbistanden til at håndtere det stigende antal flygtninge og asylansøgere.

* Sundhed:

Der tilføres 600 millioner kroner til sundhedsområdet i 2015, mens der sammenlagt tilføres 6,5 milliarder kroner over de næste fire år til blandt andet bedre kræftscreening og indsats mod kroniske sygdomme.

* Pædagoger:

Landets 98 kommuner kan i 2015 med en revisorpåtegning om, at de ansætter flere pædagoger, søge 250 millioner kroner fra en pulje i Socialministeriet. Puljen rummer i alt en milliard kroner for 2015-2018.

* Hjemmehjælp:

I 2015 bruges 75 millioner kroner og i 2016 150 millioner kroner til et klippekort målrettet de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere. De bestemmer selv, hvordan de vil bruge kortet - for eksempel på en biograftur, svømmehal eller et ekstra bad.

* Integration:

250 millioner kroner afsættes til kommunernes modtagelse af flygtninge. Regeringen drøfter med Kommunernes Landsforening, KL, hvordan puljen udmøntes.

* Inklusion:

Der afsættes 75 millioner kroner over tre år til inklusion af elever med særlige udfordringer i folkeskolen.

* Social dumping:

Der afsættes 120 millioner kroner over fire år til indsatsen mod social dumping. Pengene betyder, at Skat, Arbejdstilsynet og politiet næste år kan lave dobbelt så mange fælles aktioner som i år mod social dumping.

* Miljø og klima:

Der afsættes i alt 1045 millioner kroner til grøn omstilling, natur og miljø. Pengene går over fire år til blandt andet økologi og natur samt udnyttelse af geotermisk varme.

* Boliger:

Når der bliver bygget nye lejligheder i de store danske byer, kan kommunerne fremover kræve, at hver fjerde bolig er en almen bolig. Desuden kan kommunerne give de almennyttige boligselskaber 50-årige rentefrie lån for i alt 500 millioner kroner til at opkøbe byggegrunde.

Kilde: Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Socialministeriet og Miljøministeriet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip