Fakta: Disse indsatser skal standse Syrien-krigere

Følgende tiltag er ifølge Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold iværksat for at forebygge radikaliseringen af unge med indvandrerbaggrund.

Specifikke indsatser målrettet problemerne i forbindelse med Syrien:

* Social- og integrationsminister Manu Sareen (R) meddelte onsdag, at han vil sende et brev til alle 98 kommuner om deres forpligtelser og handlemuligheder i forhold til udrejsende til Syrien.

* Afholdelse af dialog- og videndelingsmøder for professionelle, hvor der sættes fokus på de unges deltagelse i kamphandlinger i Syrien.

* Rådgivning i gruppesager, hvor fagpersoner får sparring, så udfordringen med de udrejsende unge håndteres systematisk - blandt andet gennem mentorordninger, forældrenetværk og inddragelse af frivillige organisationer og trossamfund.

* I områder hvor unge er i særlig risiko for at rejse til Syrien, tilbydes kommune og politi støtte til at afholde dialogmøder med civilsamfundsaktører, forældre og foreninger.

Generelle indsatser, som skal forebygge ekstremisme og radikalisering:

* Mentorprojektet "Afradikalisering - tilbage på sporet" er rettet mod fængselsindsatte, som afsoner en dom for terror. Der udvikles et korps af cirka 10 mentorer, der skal forebygge kriminalitet relateret til ekstremisme blandt målgruppen.

* En national kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske miljøer skal målrette den forebyggende indsats.

* I samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste, PET, er der blevet etableret et netværk af lokale ressourcepersoner i hver politikreds.

* Udgivelse af en håndbogserie med beskrivelser af metoder til at håndtere unge i et radikaliseringsforløb.

* Styrkelse af PSP-samarbejdet (politi, sociale myndigheder og psykiatrien) om forebyggelse af radikalisering hos psykisk syge personer.

/ritzau/

 

Dagens Gossip