FAKTA: Disse initiativer skal hjælpe veteraner

Her følger eksempler på konkrete initiativer til hjælp af veteraner. Initiativerne er opdelt i fire hovedområder. Det gennemsnitlige årlige tilskud til området er angivet i parentes.

Veteraner med særligt behov for støtte (12 millioner kroner):

* Videreførelse af beskæftigelsesprojektet ved Veterancenteret, øget fokus på rehabilitering

* Ansættelse af omsorgsmedarbejdere

* Udbygning af samarbejdet mellem forsvaret, kommunerne og øvrige offentlige myndigheder

* Økonomisk rådgivning af veteraner der har fået tilkendt arbejdsskadeerstatning

* Daglige ledere på veteranhjem/ressourcepersoner på soldaterrekreationerne

* Midler til Veterancenteret dedikeret transportbehov for sårbare veteraner

* Idrætsprojekt for tilskadekomne veteraner

* Donation af et antal af forsvarets lejeboliger til KFUM’s soldaterrekreation i Høvelte

Forskning (to millioner kroner):

* Internet-baseret behandling

* Internationalt forskningssamarbejde samt støtte til relevant dansk forskning.

* Forebyggelse - initiativer som kan ruste soldaterne til at håndtere de udfordringer, som de møder i forbindelse med udsendelse

Støtte til pårørende og børn (otte millioner kroner):

* Initiativer til støtte for veteraner og deres partnere, for eksempel såkaldte PREP-kurser

* Familiestøtte med fokus på børn - for eksempel børnesamtalegrupper og økonomisk støtte til Familienetværket

* Sommerlejre for veteraner med børn

* Indsatsen for pårørende og børn undersøges

Anerkendelse (tre millioner kroner):

* Tildeling af medaljer med tilbagevirkende kraft for tjeneste i international mission før 2010

* Øge den eksisterende støtte til den frivillige indsats

* Informationscenter ved monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948

Kilde: Forsvarsministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip