FAKTA: Ejeråbenhed og fairtax-mærke i skattely-aftale

Det skal være mere gennemsigtigt at se, hvem der ejer hvad, og hvilke virksomheder, der har en fair skattepraksis. Det er blandt de centrale initiativer i en ny aftale, der skal bekæmpe skattely.

* Øget åbenhed om reelle ejere.

Der skal sikres yderligere åbenhed om ejerforholdene i danske virksomheder ved at etablere et register over de reelle ejere. Ved reelle ejere forstås de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer en virksomhed eller fond. Det er hensigten, at registret skal være offentligt tilgængeligt.

* Øget åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber.

Det har vist sig, at kommanditselskaber er særligt udsatte for misbrug til hvidvask af midler. Kommanditselskaber skal derfor fremover registreres i et kommende register over reelle ejere. Det skal desuden undersøges om kommanditselskaber også skal registreres i det offentlige ejerregister over kapitalselskaber.

* Skærpede regler for ihændehaveraktier.

I modsætning til navneaktier, så kan ejere af ihændehaveraktier være ubekendte for selskabet, hvilken kan misbruges til sløring af ejerskab og dermed eventuelt til skatteunddragelse. For at skabe åbenhed om ejerskab afskaffes muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier. Samtidig skærpes sanktionerne ved manglende registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier.

* Styrket hvidvasktilsyn.

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn skal styrkes i form af væsentligt flere kontroller af virksomheder og mulighed for at foretage uanmeldte kontrolbesøg hos blandt andet selskabsfabrikanter og selskabsadministratorer.

* Nyt fairtax-mærke.

Regeringen vil opfordre de relevante interessenter til at etablere et dansk fairtax-mærke, så virksomheder, der lægger vagt på en fair skattepraksis, kan markedsføre sig gennem mærket.

* Styrket fokus på skatteforhold i forbindelse med udbud.

Med den kommende danske udbudslov skal det sikres, at offentlige ordregivere kan udelukke virksomheder, der skylder det offentlige penge på grund af skattesnyd.

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip