FAKTA: EU's mission i Middelhavet

EU's udenrigsministre har mandag godkendt en EU-mission, der skal tackle menneskesmuglerne, som opererer i Middelhavet. De mere vidtrækkende dele af missionen mangler stadig godkendelse fra FN og en libysk regering.

Missionen får i første omgang mandat til at køre i et år. Følgende er et let omskrevet uddrag af den tekst, som forsvars- og udenrigsministrene blev enige om i slutningen af maj, hvor missionen er nærmere beskrevet:

* Mission:

- En militær krisehåndteringsoperation som bidrag til at ødelægge menneskesmugleres netværk i Middelhavet via en systematisk indsats for at identificere, opbringe og bortskaffe fartøjer og andre aktiver, der bliver anvendt eller formodes anvendt af smuglerne.

- Det skal foregå i overensstemmelse med de relevante dele af folkeretten, FN's Havretskonvention og enhver FN-sikkerhedsresolution.

* Mandat:

A) I en første fase støttes arbejdet med at finde og overvåge migrantnetværk gennem indsamling af information og patruljering i internationalt farvand i overensstemmelse med folkeretten.

B) I en anden fase:

- Borde, ransage, beslaglægge og omlede fartøjer i internationalt farvand (referencen til de internationale regler giver ret frie hænder for skibe uden nationalt flag, mens skibe under flag kun kan bordes, hvis flagstaten giver samtykke, red.).

- Borde, ransage, beslaglægge og omlede fartøjer i internationalt farvand eller en stats territorialfarvand i overensstemmelse med enhver relevant resolution fra FN's Sikkerhedsråd eller samtykke fra den berørte kyststat i henhold til de betingelser, der er defineret i resolutionen eller samtykket.

c) I en tredje fase tage alle nødvendige skridt mod et fartøj og tilhørende udstyr inden for en stats nationale territorium, heriblandt ved at bortskaffe dem eller gøre dem ubrugelige i overensstemmelse med enhver relevant resolution fra FN's Sikkerhedsråd eller samtykke fra den berørte kyststat.

* Selvom der er i teksten står, at anden og tredje fase kan udføres med samtykke fra enten FN eller den berørte kyststat, Libyen, så er den politiske virkelighed, at der skal være samtykke fra begge. Libyen bliver især svært, da der i øjeblikket er to rivaliserende regeringer.

* Formalia:

Det er EU's Ministerråd, der på baggrund af eventuelt fremtidige beslutninger i FN's Sikkerhedsråd og aftaler med relevante kyststater skal vurdere, om man kan gå videre end første fase.

Kilde: Ministerrådets beslutning om en EU-militæroperation i den sydlige-centrale del af Middelhavet (EUNAVFOR Med) offentliggjort i EU-Tidende tirsdag 19. maj 2015.

/ritzau/

 

Dagens Gossip