Fakta: Få styr på balladen om DSB's kontrakt

* Rammerne for togtrafikken fastsættes i en række trafikkontrakter mellem staten og de selskaber, der udfører kørslen.

* Som den suverænt største spiller på det danske jernbanenet har DSB en række kontrakter med staten, som varetages af Transportministeriet.

* Kontrakterne fastsætter blandt andet omfanget af kørslen og målene for forsinkelser og aflysninger.

* De nuværende kontrakter trådte i kraft 1. januar 2005 og udløber 31. december 2014.

* Kontrakterne udløser hvert år en betaling fra staten.

* I 2013 gav kontrakterne en betaling på 3987 millioner kroner for de danske aktiviteter, svarende til 33 procent af selskabets samlede omsætning. Til sammenligning lagde passagererne 4972 millioner kroner i kort og billetter.

* Der har været optræk til forhandlinger om nye kontrakter gennem det meste af et år, men der er endnu ikke indkaldt til politiske drøftelser af sagen.

* I august offentliggjorde DSB sin materielstrategi som et oplæg til forhandlingerne.

* Her vurderede selskabet, at der skulle investeres mellem 20 og 22 milliarder kroner plus risikotillæg i nye tog for at realisere den politiske målsætning om en fordobling af passagertallet på jernbanen fra 2009 til 2030.

* Planen for anskaffelse af nye tog ventes at indgå i de kommende forhandlinger.

* Et andet emne ventes at blive øget udlicitering af jernbanestrækninger, som transportminister Magnus Heunicke (S) flere gange har udtrykt ønske om. Et ønske han deler med blandt andet Venstre.

Kilde: DSB, m.fl.

 

Dagens Gossip