FAKTA: Fagbevægelsens ni principper for nyt dagpengesystem

Fagbevægelsens top åbner på ny op for den omstridte diskussion om dagpengeretten, som har plaget regeringen længe.

Forringelserne af dagpengesystemet har kastet alt for mange ud i økonomisk usikkerhed, mener LO og FTF, der derfor melder sig på banen med ni principper, som den kommende regering bør basere forhandlingerne om et nyt dagpengesystem på.

Læs mere om de ni principper her:

* Et nyt dagpengesystem skal sikre, at langt færre opbruger dagpengeretten end de omkring 14.000 personer, som mister dagpengeretten hvert år. Antallet af personer, som opbruger deres dagpengeret bør ikke være højere end forudsat før dagpengereformen fra 2010.

* Et nyt dagpengesystem skal være et forsikringssystem for alle lønmodtagere - på tværs af forskellige ansættelsesformer. Alle skal have mulighed for og gavn af at forsikre sig mod arbejdsløshed.

* Det skal være nemmere at optjene og genoptjene dagpengeretten i et nyt dagpengesystem. Samtidig skal reglerne ændres, så ekstra arbejde altid forlænger retten til dagpenge i tilfældet af arbejdsløshed.

* Dagpengesystemet skal fortsat bygge på et solidarisk forsikrings- og betalingsprincip, hvor alle betaler det samme, uanset ledighedsrisiko.

* Et nyt dagpengesystem skal gøre det mere økonomisk attraktivt for lønmodtagerne at tage kortvarigt arbejde og deltidsansættelser med mere.

* Dagpengesystemet skal fortsat bygge på klare rådighedsregler, der administreres af arbejdsløshedskasserne, og som sikrer en rimelig balance mellem ret og pligt.

* Dagpengesystemet skal fortsat være attraktivt for nyuddannede.

* Et nyt dagpengesystem skal bygge på mere enkle og gennemskuelige regler, så de arbejdsløse kan forstå logikken og konsekvenserne af reglerne.

* Et nyt dagpengesystem skal være et attraktivt og holdbart forsikringssystem for alle lønmodtagere. Dækningsgrad og regulering af dagpengene skal bidrage til dette.

Kilder: LO, FTF.

/ritzau/

 

Dagens Gossip