FAKTA: Grækenland får ret til at sno sig en smule

De 19 eurolande er fredag aften enedes om en erklæring, der skal løsne op for den græske gældsknude og give Grækenland yderligere fire måneder med kriselån på stort set de eksisterende betingelser - og derefter mulighed for en helt ny hjælpepakke med nye krav.

Følgende er et resumé af eurogruppens erklæring:

* Den græske regerings anmodning om en forlængelse af det eksisterende låneprogram, der udløber 28. februar, baserer sig på nøjagtig de samme betingelser som dem, der gælder i dag. Dog med mulighed for "fleksibilitet".

Ergo: Grækerne får begrænset mulighed for at skifte ud i de lovede besparelser og reformer - men ikke på egen hånd og kun hvis de alternative tiltag henter samme beløb hjem som dem, de afløser.

* Forlængelsen på fire måneder skal give tid til i mere ro og mag at designe et helt nyt hjælpeprogram med nye lån og forpligtelser.

* Den græske regering skal senest mandag ved midnat sende eurogruppen en foreløbig liste over de reformer, den har tænkt sig at tilbyde som led i den nye aftale, der skal gælde fra juli.

* De internationale långivere vil på basis af den foreløbige liste vurdere, om den udstukne reformkurs er god nok til at forlænge det eksisterende program.

* Listen skal siden gøres mere detaljeret, så parterne senest ved udgangen af april kan blive enige om det nye "arrangement" - et nyt ord, der erstatter det af grækerne forhadte "program".

* Det ligeledes i Athen forhadte ord "trojka" er også gledet ud af teksten. I stedet beskrives hjælpeprogrammets tre opsynsmænd nu som tre enkeltinstitutioner - EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond.

* Grækenland lover at gennemføre flere reformer med henblik på en varig forbedring af vækst og beskæftigelse, en stabil finanssektor og social retfærdighed.

Det nævnes specifikt, at der skal gøres mere for at håndtere korruption og skatteunddragelse samt for at effektivisere den offentlige sektor.

* Grækenland lover at betale alle sine kreditorer fuldt ud og til tiden.

* Der sigtes mod "et passende budgetoverskud", der er tilstrækkeligt til at overholde landets gældsforpligtelser. Institutionerne lover, at de i deres vurdering vil "tage hensyn til de økonomiske omstændigheder i 2015".

* Eurogruppen anerkender, at den græske regerings prioriteter på en række områder kan styrke og forbedre det eksisterende hjælpeprogram.

* Den græske regering lover, at den ikke på egen hånd vil gøre noget, der trævler hidtidige reformer op, så det får negativ effekt på de mål for økonomien, den planlagte økonomiske genrejsning og den finansielle stabilitet, som långiverne allerede har godkendt.

* Når institutionerne har vurderet regeringens foreløbige reformliste, skal parlamenterne i en række lande - i hvert fald Tyskland, Holland og Finland - godkende fredagens aftale.

Forlængelsen af det eksisterende hjælpeprogram bør kunne være endeligt godkendt 28. februar.

* Eurogruppen erklærer sig klar til at støtte Grækenland, indtil landet igen kan låne frit på markederne - forudsat at landet bliver ved med at opfylde de aftalte forpligtelser.

Kilder: Eurogruppens erklæring om Grækenland 20. februar 2015

/ritzau/

 

Dagens Gossip