FAKTA: Her de vigtigste elementer i EU's nye asyludspil

06/04/2016 18:51

admin

Nyheder

Mest læste i dag

EU-Kommissionen har onsdag spillet ud med forslag og overvejelser om en omfattende reform af EU's nuværende asylsamarbejde, der er brudt sammen, efter at over 1,2 millioner asylansøgere sidste år ankom til EU.

Blandt de mange idéer er to valgmuligheder til reform af det såkaldte Dublin-system, der fastslår, at første ankomstland skal behandle en asylansøgning:

* Enten kan medlemslandene supplere det nuværende Dublin-system med "en fairness-mekanisme" i form af en ny fordelingsordning, der kan udløses under kriser med store flygtningestrømme.

* Eller også kan landene vælge en mere vidtgående mulighed, hvor de tager skridtet fuldt ud og begynder at fordele alle asylansøgere i EU efter en helt ny fast fordelingsnøgle.

Blandt de øvrige forslag og overvejelser er:

* Yderligere harmonisering af EU's asylprocedurer for at sikre en mere menneskelig og lige behandling af asylansøgere i hele EU og for at reducere den faktor, at nogle lande tiltrækker flere flygtninge end andre.

* Visse rettigheder for asylansøgere kan gøres betinget af, at de bliver registreret, får taget fingeraftryk og afstår fra såkaldt asylshopping, hvor de selv vælger, hvilket land de vil til.

* EU's asylagentur, EASO, kan styrkes, så det blandt andet skal stå for en ny fordelingsmekanisme for flygtninge og overvåge, om medlemslandene overholder EU's asylregler.

* En reform af det såkaldte Eurodac-system om fingeraftryk af asylansøgere, så arbejdet udvides til også at omfatte fingeraftryk af ulovlige migranter.

* En fælles ramme for genhusning af flygtninge fra lande uden for EU med det mål at skabe sikker og lovlig adgang til EU for folk, der har behov for beskyttelse.

* En reform af den såkaldte "Blue Card"-ordning, så det bliver nemmere at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU.

* Tiltag, der gør det nemmere at tiltrække og støtte innovative iværksættere, som kan være med til at skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser.

* Evaluere de nuværende rammer for lovlig migration med det mål at strømline reglerne og gøre dem mere enkle for forskellige borgere fra tredjelande, der vil bo, arbejde eller studere i EU.

* Tættere samarbejde med tredjelande for at sikre en mere effektiv håndtering af migrationsstrømmene.

Kilde: EU-Kommissionen

/ritzau/