FAKTA: Her er anbefalingerne til ejendomsvurderingen

Et ekspertudvalg har det seneste år arbejdet på et nyt system for de offentlige ejendomsvurderinger.

Her er deres vigtigste pointer:

* Ejerboliger:

* Vurderinger skal samles i én database, og frie handler skal identificeres ved hjælp af datafiler, så det kun er disse, der indgår i vurderingen.

* Der skal kun indgå objektive data i vurderingerne. Til gengæld skal der indsamles flere af disse, blandt andet ved hjælp af gps, så der også tages højde for eksempelvis havudsigt og afstand til skov eller trafikerede veje.

* Der skal anvendes statistisk estimeringsmodel, og der skal oplyses om den usikkerhed, der altid vil være ved beregningssystemer.

* Grundværdien skal fastsættes som en fast andel af ejendomsværdien og afhænge af kommune, og om boligen er placeret i by- eller landzone.

* Et forslag til vurderingen skal sendes til boligejeren, som så kan komme med berigtigelser og korrektioner.

* Der skal sættes et mål for den maksimale klagetid.

* Erhvervsejendomme:

* Vurderingen skal fastsættes efter en markedsnorm ved hjælp af lejeindtægter, udgifter og forrentningskrav.

* Der skal laves et offentligt tilgængeligt register med standardiserede markedsdata.

* Det er nødvendigt at forbedre BBR-registret væsentligt.

* De anvendte faktorer og BBR-data skal oplyses af Skat på vurderingsmeddelelsen, og håndteringen af klager skal forbedres.

* Modellen for vurdering af grunde bør fastholdes.

* Landbrugsejendomme:

* Bondegårdsreglen skal afskaffes, da den medfører for lave vurderinger af landbrugsjord.

* Vurderingen af grundværdien for landbrugsjord skal beregnes på baggrund af den gennemsnitlige handelsværdi.

* Stuehuse skal beskattes efter regler for parcelhuse med standardgrund i landzone.

/ritzau/

 

Dagens Gossip