FAKTA: Her er Carsten Koch-udvalgets 28 anbefalinger

Ekspertgruppen med tidligere skatteminister Carsten Koch i spidsen har netop afleveret sin anden og sidste rapport til regeringen.

I rapporten foreslår eksperterne en ny og langt mere virksomhedsrettet indsats for de godt 500.000 borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Udvalget er i alt kommet med 28 anbefalinger. Her er nogle af dem:

* Der skal oprettes et nyt forberedende virksomhedsforløb. Det skal forberede borgere, der har været på offentlig forsørgelse i mere end to år til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

* Der skal indføres en fleksibel privat løntilskudsordning, der skal smidiggøre overgangen fra privat virksomhedspraktik til privat løntilskud.

* Jobrettede tilbud skal være udgangspunktet. Statens refusion af kommunernes driftsudgifter skal målrettes uddannelses- og virksomhedsrettede indsatser. Det gælder blandt andet udgifter til brobygningsforløb.

* Ekstra indsats til de mest udsatte borgere. Blandt andet skal man målrette den gentagen aktivering, så kontanthjælpsmodtagere, der har gået passiv det seneste år, får pligt til et virksomhedsrettet tilbud.

* Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have et tillæg, hvis de deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats.

* En let og ubureaukratisk indgang for virksomheder i jobcentret.

* Kompetenceløft af den virksomhedsrettede indsats via et nyt efteruddannelsesprogram til jobkonsulenter, der arbejder med borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

* Effektfuld mentorstøtte til flere borgere – især i overgangsperioder fra offentlig forsørgelse til for eksempel job og uddannelse. Mentorstøtten kan forlænges i op til seks måneder ad gangen i overgangsperioder, hvis kommunen vurderer, at det vil gavne borgeren. Mentorstøtte skal være frivilligt.

* Hver borger skal have én plan, der går på tværs af de offentlige systemer.

* Forsøg med øget borgerindflydelse på mål og indsats og forsøg med inddragelse af netværk og civilsamfund. Mere uddannelse og opkvalificering

* En målrettet revalideringsordning med fokus på ordinær uddannelse og afskaffelse af forrevalidering og virksomhedsrevalidering.

* Gunstigere regler for voksenlærlingeordningen for langtidsledige. Timetilskuddet hæves til for eksempel 50 kroner for virksomheder, som ansætter en voksenlærling over 25 år, der har været mere end to år på offentlig forsørgelse.

* Ufaglærte sygedagpengemodtagere over 30 år skal have ret til en realkompetencevurdering og dermed ligestilles med kontanthjælpsmodtagere, der allerede har den mulighed i dag.

* Mulighed for "smidigere" afdrag på gæld til det offentlige. Det skal styrke incitamenterne til at komme i job.

* Mulighed for forhåndskompensering af borgernes udgifter til transport.

* Mulighed for aktive tilbud til indsatte i fængsler.

* Delvis raskmelding skal være udgangspunktet ved længere sygemelding.

* Støtte når man går fra dagpenge til kontanthjælp. Selvforsørgende skal for eksempel have ret til samtaler i jobcentret inden for de første tre måneders ledighed, foreslår eksperterne.

Kilder: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

/ritzau/

Top partnere


Modtag uforpligtende lånetilbud fra 8 banker på Samlino.dk helt gratis. Prøv i dag på Samlino.dk/laan

Dagens Gossip