Fakta: Her er det nye forsvarsforlig

Skrevet af Holger Madsen

|

30/11/2012

Dagens topnyheder

Forsvarsforliget er indgået mellem regeringen, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

I korte træk skal Forsvaret bidrager med 2,7 mia. kroner til statskassen fra 2017.

Aftalen betyder, at de årlige forsvarsudgifter reduceres med 2,5 mia. kr. i 2015, 2,6 mia. i 2016 og 2,7 mia. årligt fra 2017.

Det sker ved allerede fra 2013 at sætte gang i effektiviseringer og samtidig skabe økonomisk råderum til udviklingstiltag.

Den nye forsvarsforligsaftale for 2013-2017 træder i stedet for den nuværende aftale, der løber frem til 2014.

Effektiviseringer:

 •   Ny og væsentlig styrket hærstruktur, der sikrer evnen til indsættelse i operationer med kort varsel

 •   I 1. kvartal 2013 skal forligspartierne på baggrund af en indstilling fra forsvarschefen træffe beslutning om ændringer i etablissementsstrukturen

 •   Støttestrukturen effektiviseres, hvilket bl.a. betyder, at indkøb centraliseres og kapaciteten på værkstederne udnyttes bedre

 •   Løn- og ansættelsesforhold tilpasses, så de kommer på linje med det generelle niveau for ansatte i staten

 •   På sigt betyder aftalen, at forsvaret går væk fra tjenestemandsansættelser

Moderniseringer:

 •   Hæren samles i færre, men større og robuste bataljoner

 •   Der etableres en militær cyberkapacitet

 •   Antallet af værnepligtige reduceres

 •   Officersuddannelserne reformeres, og der skabes øget sammenhæng til det civile uddannelsessystem

 •   Indsatsen i Arktis styrkes

 •   Forsvaret får 9 nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK til at håndtere fremtidens udfordringer i bl.a. Arktis

Med aftalen er det ikke besluttet hvilke kaserner der skal lukkes. Den beslutning træffes altså først i starten af 2013. Derfor må man på kasernerne i Varde og Høvelte nu vente i spænding.