FAKTA: Her er Donald Tusks nye opgaver

Belgieren Herman Van Rompuy har efter planen sidste arbejdsdag som EU-præsident, officielt kaldet formand for Det Europæiske Råd, 30. november.

Til et topmøde i Bruxelles lørdag har EU's 28 stats- og regeringschefer besluttet, at den polske premierminister, Donald Tusk, skal afløse ham.

EU-præsidentens opgaver er at:

* Lede Det Europæiske Råds arbejde med at sætte en generel retning for EU's politikker og prioriteter. Det Europæiske Råd består af EU's 28 stats- og regeringschefer. De mødes mindst fire gange om året til topmøder i Bruxelles. Det Europæiske Råd udstikker retningslinjer for rådene af fagministre, men kan ikke selv formelt vedtage lovgivning.

* Sikre, at Det Europæiske Råds arbejde bliver ordentlig forberedt, og at der er kontinuitet i det. Det skal vedkommende gøre i samarbejde med formanden for EU-Kommissionen (og på grundlag af arbejdet blandt europaministrene i Rådet for Almindelige Anliggender).

* Bestræbe sig på at fremme sammenhold og konsensus blandt EU-landenes ledere i Det Europæiske Råd.

* Efter hvert topmøde besøge EU-Parlamentet for at forelægge medlemmerne en rapport om, hvad de kom frem til på mødet.

* Være unionens ansigt udadtil på de områder, som hører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. EU-præsidenten repræsenterer blandt andet medlemslandene ved topmøder med USA og Kina og i FN-regi.

Historien bag titlen:

* Belgiske Herman Van Rompuy er EU's første EU-præsident. Han blev valgt af EU's stats- og regeringschefer i november 2009 og tiltrådte, da Lissabontraktaten trådte i kraft 1. december 2009.

* I udgangspunktet bliver EU-præsidenten valgt til jobbet for to et halvt år. Men det kan næsten kaldes formalia, at præsidenten forlænges med to et halvt år mere. En sådan forlængelse kan gives én gang, så man sidder på posten i fem år i alt. Herman Van Rompuys periode blev forlænget midtvejs.

* EU-præsidenten må ikke have et job i sit eget land, mens han eller hun varetager jobbet i Bruxelles.

/ritzau/