FAKTA: Her er statsrevisorernes kritik af metrobyggeri

Skrevet af admin

|

25/06/2014

Dagens topnyheder

I en ny statusberetning retter statsrevisorerne kritik af det prestigefyldte metrobyggeri - Cityringen - i København.

* Statsrevisorerne konstaterer, at der er risiko for, at byggeriet af Cityringen bliver forsinket og/eller fordyret.

* Statsrevisorerne bemærker, at Metroselskabets og skiftende transportministres forklaringer på de hidtidige forsinkelser af cityringsprojektet ikke har været fyldestgørende.

* Statsrevisorerne finder, at Metroselskabets og ejernes hidtidige styring af byggeriet ikke har været tilfredsstillende.

Statsrevisorernes bemærkning er blandt andet baseret på følgende:

- Der er ikke tydeligt blevet redegjort for alle årsager til, at Metroselskabet løbende har haft store produktionsefterslæb på byggeriet af Cityringen i 2011, 2012 og 2013. Byggeriet var således bag efter bonustidsplanen, inden naboklager over støjgener satte en stopper for udvidet arbejdstid på visse byggepladser i sommeren 2013.

- Metroselskabet har tilrettelagt styringen af byggeriet med en tidsmæssig buffer i bonustidsplanen, så byggeriet kunne blive op til 12 måneder forsinket, før det havde konsekvenser for åbningen i december 2018. Metroselskabet har oplyst, at man fremover vil rapportere om fremdriften af byggeriet både i forhold til bonustidsplanen og kontrakttidsplanen.

- Den tidsmæssige buffer i bonustidsplanen på 12 måneder er opbrugt så tidligt i cityringsprojektet, at færdiggørelse af Cityringen til tiden i høj grad afhænger af, at Metroselskabet bruger udvidet arbejdstid i aften- og weekendtimer på langt flere byggepladser end oprindeligt forudsat.

Kilde: Statsrevisorerne.

/ritzau/