FAKTA: Her skal Sundhedsstyrelsens kontrol oppe sig

* I juni 2013 bad Sundhedsministeriet The European Partnership of Supervising Organisations in Health Care and Social Services (EPSO) om at udføre en evaluering af tilsynet i Sundhedsstyrelsen.

* Det skete efter en række sager, der havde kørt i medierne, og som skabte tvivl om, hvorvidt Sundhedsstyrelsens tilsyn lever op til forventningerne til en statslig tilsynsmyndighed.

* På baggrund af 52 anbefalinger til forbedringer konkluderer evalueringsgruppen, at der især sættes ind på følgende seks centrale områder:

1. Klarere kommunikationslinjer internt og eksternt.

2. Prioritering og risikovurdering baseret på en klar opdeling af opgaver mellem kategorierne "forpligtelse til at handle" og "mulighed for at handle".

3. Styrelsens feedbackprocedurer fungerer ikke aktivt. Det rejser tvivl om, hvorvidt Sundhedsstyrelsen er informeret om emner, der har med risici og overtrædelse af reglerne at gøre.

4. Sundhedsstyrelsen er gennem sin tilsynsfunktion ansvarlig for områder, som burde være placeret hos andre eller i det mindste burde deles med andre, ikke mindst leverandører.

Styrelsen må fastlægge grænserne for, hvor den har en rolle og et ansvar, så organisationen kan koncentrere sig om sine grundlæggende opgaver.

5. Koordination af opgaver og kvalitetsstyring fungerer ikke optimalt.

6. Det er ikke i alle tilfælde tydeligt, om Sundhedsstyrelsens tilsynsmyndighed er klart afgrænset og gennemskuelig set i forhold til den øvrige del af styrelsen.

Tilsynsmyndigheden burde i samarbejde med sine vigtigste interessenter udvikle en strategi, der beskriver dens mission og værdier samt, hvordan den vil sørge for at leve op til kerneprincippet om at forblive en uafhængig og selvstændig myndighed.

Kilde: EPSO

/ritzau/

 

Dagens Gossip