FAKTA: Historiske citater fra 1. maj-taler

* Thorvald Stauning (1926)

- I hele verden samles arbejdermasserne på denne dag, og de samles for at fejre - eller for at kræve forår i arbejderklassens Liv.

- Det forår, der føles, når arbejderens tilværelse ikke har lighed med trællenes kår. (…) Når arbejderen er medbestemmende om arbejdsforhold og om sociale forhold, når han for alvor føler sig som borger i sit land og protesterer, når overklassens herrer kræver eneret på at kalde sig borgere.

* Hans Hedtoft (1948)

- Europa er i dag materielt og åndeligt ødelagt efter nazismens terrorvælde. Men folkemassernes ønske om frihed for frygt og den åndelige højnelse skabes aldrig, før de materielle tilstande er bedret, før sulten er stillet, før friheden for nød er vundet.

* H.C. Hansen (1953)

- Vi står da i klar kampstilling på denne majdag som så ofte tidligere. Kravet til os om sammenhold og solidaritet er stærkere end før. Fagbevægelse og Socialdemokratiet må i fællesskab tage arbejdet og kampen op.

* Jens Otto Krag (1963)

- Kravet om de otte timers arbejdsdag er for længst gennemført, ja for de fleste lønarbejdsgruppers vedkommende er det passeret. Men dermed har 1. maj ikke mistet sin mening. Nye krav om langt videregående sociale og kulturelle fremskridt er trådt i stedet for dem, der er gennemført.

* Anker Jørgensen (1973)

- Vi er nået langt i den sociale udvikling. Nu ønsker vi at omforme ejendomsforholdene og beslutningsprocessen i vort erhvervsliv. Lønmodtagerne skal have med-ejendomsret og en nærdemokratisk medbestemmelsesret på deres virksomhed.

* Svend Auken (1991)

- Der bliver færre og færre job, større og større utryghed, lavere indtægter og stigende udgifter for stat og kommuner. Mange steder er bunden gået ud af de kommunale kasser, og kommunalbestyrelserne tvinges på grund af VK-politikken til at gennemføre voldsomme nedskæringer over for de mest udsatte grupper.

* Poul Nyrup Rasmussen (1997)

- Danmark er det bløde land med den hårde valuta. Vi tør godt satse på mennesker og social retfærdighed - samtidig med, at vi er verdens femterigeste land.

* Mogens Lykketoft (2004)

- Jeg læste i går i avisen, at der er nogen, der er så bange for fremtiden, at de er villige til at gå ned i løn. Men det behøves ikke, hvis vi handler dristigt og klogt og investerer massivt i uddannelse og forskning. Så kan vi skaffe flere, nye og bedre betalte job til erstatning for dem, der forsvinder til andre lande, hvor lønnen er meget lavere.

* Helle Thorning-Schmidt (2005)

- Hvis vi ikke fremtidssikrer velfærdssamfundet, bliver snakken om solidaritet et skalkeskjul for egoistiske generationer, der ikke tager ansvar for fremtidens svage. Så bliver solidaritet en tom frase, hvor de mennesker der har mest behov for fællesskab, forbliver ufrie, og så vokser ulighederne. Med et Danmark, som brækker over til følge. Desværre ser vi allerede kimen til det delte Danmark i dag.

Kilde: Ritzau og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

/ritzau/

 

Dagens Gossip