FAKTA: Hovedpunkter i aftale om udenlandsk arbejdskraft

Samtlige partier i Folketinget, undtagen Enhedslisten, blev torsdag aften enige om en reform af reglerne for international rekruttering.

Aftalen omfatter 26 punkter. Her er de vigtigste:

LEMPELSER:

* Virksomhederne får mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, hvor de hurtigt og let kan ansætte de internationale nøglemedarbejdere og forskere, de har brug for.

* Forskerskatteordningen lempes ved at nedsætte det månedlige vederlagskrav for nøglemedarbejdere med 10.000 kroner.

* Der bliver som et treårigt forsøg indført en ny ordning "Start-up Denmark" for iværksættere fra tredjelande, der gerne vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.

* Udenlandske forskere får lettere adgang til Danmark. Det betyder for eksempel, at forskere får mulighed for at arbejde delvist i Danmark og i udlandet, og at deres opholdstilladelse ikke bortfalder ved udrejse i længere perioder.

STRAMNINGER:

* Greencardordningen strammes op, så den understøtter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejdskraft. Pointsystemet bliver ændret, så det i højere grad sikres, at ansøgere har de rette kvalifikationer.

* Der er sket en markant stigning af sager om ulovlig beskæftigelse. Derfor vil bøderne blive forhøjet for arbejdsgivere, der overtræder reglerne.

* Kriterierne for at få opholdstilladelse skal gøres mere tydelige, og adgangen til stillinger, der ikke er præget af højt kvalifikationsniveau, begrænses.

* Udenlandske praktikanter, der kommer til Danmark, skal have et reelt uddannelsesmæssigt sigte med deres ophold. Derfor målrettes praktikantordningen, så der stilles større krav til blandt andet sprog, uddannelsessammenhæng og praktikopholdets varighed.

* Kontrollen øges, så det sikres, at virksomheder med udenlandske medarbejdere og studerende, overholder de danske regler.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip