FAKTA: Hvad er en signalfejl?

admin

425 uger siden

|

20/05/2016

Dagens topnyheder

Fredag formiddag blev alt togtrafik på Sjælland indstillet, da der opstod en fejl i Banedanmarks signalsystemer.

Læs her, hvad en signalfejl er:

* Det er signalanlæg, som bruges til at styre togtrafikken.

* Anlæggene dækker over såkaldte sikringsanlæg, fjernstyringsanlæg og togkontrolanlæg.

* Sikringsanlæggene er den sikkerhedsmæssige kerne i signalsystemet. De sikrer, at der ikke er flere tog, som samtidig får lov at køre ind i samme sporafsnit.

* Hvis der er fejl i et sikringsanlæg, er der en sikkerhedsforanstaltning i anlæggene, som viser stop, og får togene til at bremse og holde stille.

* Sikringsanlæg styres oftest fra et fjernstyringsanlæg.

* De ældre anlæg er relativt enkle og kan styre små stationer. Derimod er moderne sikringsanlæg baseret på it-systemer og kan håndtere større områder end blot en enkelt station.

* Togkontrolanlæg er det anlæg, der bremser toget, hvis det overskrider den maksimalt tilladte hastighed, eller hvis toget passerer et signal, som ikke viser køretilladelse.

* En signalfejl kan altså opstå mange steder i alt lige fra et sporskifte, der ikke kan omstilles eller i selve de anlæg, som trafiklederne arbejder på i fjernstyringscentralerne.

* Signalanlæggene på jernbanen er meget gamle, og Banedanmark er i gang med en totaludskiftning af de forældede signalanlæg på både S-banen og fjernbanen.

Kilder: Banedanmark, Trafikstyrelsen

/ritzau/