FAKTA: Hvad er Farvergade-sagen?

Højesteret har givet Arbejdsmarkedsstyrelsen ret i, at de ikke skylder Københavns Kommune 60 millioner kroner i refusion for et aktiveringsprojekt.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har været af den opfattelse, at Københavns Kommune har fået for meget i refusion fra staten i et aktiveringsprojekt. Derfor har styrelsen tilbageholdt 60 millioner kroner, som kommunen mener, man er berettiget til.

* Slagsmålet har fået navnet Farvergade-sagen, da den omhandler et aktiveringsprojekt på et jobcenter i Farvergade, som ligger i det indre København.

* Tvisten mellem kommunen og Arbejdsmarkedsstyrelsen drejer sig om, hvorvidt hovedstaden skulle modtage høj eller lav refusion for at særligt beskæftigelsestilbud i Farvergade i det indre København.

* Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen kræver den høje refusion, at de ledige møder op på stedet 25 timer om ugen, men de ledige i Farvergade -projektet skulle højst møde op halvanden time om ugen.

* I december 2012 afgør Østre Landsret, at projektet i Farvergade ikke opfylder betingelsen om 25 timers ugentlig aktivering, og Københavns Kommune derfor ikke er berettiget til refusion af 65 procent af udgifterne til kontanthjælp.

* Landsretten kommer endvidere frem til, at Arbejdsmarkedsstyrelsen var berettiget til at kræve den refusion, der var udbetalt med urette tilbage, og at Arbejdsmarkedsstyrelsens afgørelse herom ikke var ugyldig som følge af sagsbehandlingsfejl.

* Arbejdsmarkedsstyrelsen frifindes og skal ikke betale Københavns Kommunes krav om betaling af 60 millioner kroner.

* I januar 2013 vælger Københavns Kommune at anke Farvergade-sagen.

* I juni 2014 stadfæster Højesteret dommen fra Østre Landsret.

/ritzau/

 

Dagens Gossip