FAKTA: Hvad er tålt ophold?

Personer på tålt ophold i Danmark er blandt andet udlændinge, der har fået afslag på asyl her i landet, men samtidig ikke kan udsendes tvangsmæssigt til hjemlandet, idet asylmyndighederne vurderer, at de pågældende derved ville risikere forfølgelse.

At være på tålt ophold i Danmark betyder altså, at man skal udrejse af Danmark, men at man ikke aktuelt kan udsendes tvangsmæssigt af de danske myndigheder.

Der er to former for tålt ophold:

* Den første er udlændinge, der er udelukket fra beskyttelse efter Flygtningekonventionens udelukkelsesgrunde, der blandt andet omfatter personer, om hvem der er alvorlig grund til at antage, at de har begået krigsforbrydelser eller en forbrydelse mod menneskeheden.

* Den anden er udlændinge, der enten er udvist administrativt eller ved en dom for kriminalitet begået i Danmark, og som på grund af udvisningen ikke kan få opholdstilladelse eller, hvor en allerede opnået opholdstilladelse bortfalder.

Forsørgelse af personer på tålt ophold:

* Da udlændinge på tålt ophold ikke har et lovligt opholdsgrundlag i Danmark, påhviler forsørgelsen som udgangspunkt Udlændingeservice.

* Som udgangspunkt skal personerne bo i Sandholmlejren, hvor de får kost, sundhedsbehandling og eventuelt kontante ydelser.

* Personer på tålt ophold må ikke arbejde i Danmark.

* Tidligere kunne personer på tålt ophold med en ægtefælle i Danmark søge om tilladelse til at bo hos ægtefællen. Det har siden lovændringer 2. juli 2013 ikke været en mulighed.

Kilde: Udlændingeservice

/ritzau/

 

Dagens Gossip