FAKTA: Hvor halter integrationen?

Rigsrevisionen har på eget initiativ i februar 2014 foretaget en undersøgelse af statens og kommunernes indsats for at integrere nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

På baggrund af undersøgelsen kritiserer Statsrevisorerne, at kommunerne ikke i alle tilfælde lever op til integrationslovens bestemmelser, og at ministerierne ikke mere systematisk følger op på, om integrationen af flygtninge og familiesammenførte sker i overensstemmelse med integrationsloven.

Statsrevisorerne kritiserer særligt:

* At kommunerne ikke i alle tilfælde iværksætter de indsatser for flygtninge og familiesammenførte, der følger af integrationsloven.

* En stikprøve fra Rigsrevisionen viste for eksempel, at 65 procent af integrationskontrakterne mellem den enkelte kommune og den pågældende udlænding ikke levede op til loven, da der hverken var mål for beskæftigelse eller uddannelse.

* At Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet ikke har sikret en systematisk opfølgning på kommunernes brug af integrationslovens redskaber, hvorfor det for eksempel ikke har været muligt at følge op på, om flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsørgende.

* At der fortsat er problemer med kommunernes tilsyn med kvaliteten af danskuddannelsen, skønt Undervisningsministeriet har vidst det siden 2007.

* At Socialministeriet, siden integrationsloven blev indført i 1999, ikke har fulgt systematisk op på, om integrationslovens overordnede formål er blevet indfriet.

Kilde: Rigsrevisionen

/ritzau/

 

Dagens Gossip