FAKTA: Hvorfor strammer Danmark cabotagereglerne?

EU-Kommissionen var ifølge Ritzaus oplysninger tæt på at sende en såkaldt åbningsskrivelse, der er sidste skridt før en egentlig sag, mod Danmark for brud på EU's regler om cabotagekørsel.

Cabotagekørsel er udenlandske vognmænds fragtkørsel uden for deres hjemland.

Ifølge Ritzaus oplysninger blev sagen dog foreløbigt stoppet, efter at Danmark havde indsendt en række nye oplysninger til kommissionen.

Uenighederne mellem Danmark og kommisionen drejer sig om:

- De danske bøder for overtrædelse af cabotagereglerne er uforholdsmæssigt høje.

- Der er ikke er hjemmel i den nuværende lovgivning for de krav til dokumentation for kørslen, som de danske myndigheder stiller ved razziaer på landevejene.

Der blev sidst indført danske stramninger i maj, som skal stoppe misbrug af cabotagekørsel på landevejene.

Kritikken af reglerne fra dansk side går på:

* At reglerne misbruges til at sende lavtlønnede chauffører fra andre EU-lande ind over Danmarks grænser med tomme lastbiler.

* At de nuværende EU-regler giver udenlandske lastbiler lov til tre cabotageture inden for syv dage, efter at en international transport er afsluttet.

* Tidligere transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) har kritiseret, at snyderiet blev sat i system, så man for eksempel kunne køre over den danske grænse med tomme containere, så det skete alene med det formål at opnå ret til at køre i Danmark.

* Ifølge EU-reglerne er det tilladt for udenlandske lastbiler at køre cabotagekørsel internt i andre medlemslande efter internationale transporter.

* Den internationale transport skal i den forbindelse have en sådan karakter, at den ikke primært har til formål at give mulighed for at anvende cabotagereglerne.

* Formålet med reglerne er at give mulighed for at udnytte udenlandske lastbilers kapacitet i forbindelse med internationale transporter.

* Reglerne har imidlertid været udsat for heftig kritik fra vognmands- og chaufførorganisationer på grund af det, de oplever som misbrug.

* På den anden side har Danske Speditører påpeget, at konkurrencen fra Østeuropa er et vilkår på et frit marked, og at de danske vognmænd i stedet bør blive mere konkurrencedygtige.

Kilde: DTL, Trafikstyrelsen, Fagblade 3F m.fl.

/ritzau/

 

Dagens Gossip