FAKTA: Jobbeskrivelse for EU's udenrigschef

Jobbet som EU's repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik - populært kaldet EU's udenrigschef - har været britiske Catherine Ashtons siden 2009.

Lørdag har EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles udpeget deres kandidat til at efterfølge hende - nemlig den italienske udenrigsminister Federica Mogherini.

Den nye udenrigschef skal godkendes af EU-Parlamentet sammen med resten af den nye EU-kommission, før hun formelt er valgt og kan tiltræde 1. november.

Med jobbet som udenrigschef følger masser af diplomati og møder både i og uden for EU.

Vedkommende skal:

* Koordinere de forskellige redskaber, som EU har at gøre godt med i udenrigspolitikken: Udviklingsstøtte, handel, humanitær bistand og krisehåndtering.

* Sørge for enighed mellem de 28 EU-lande og deres respektive prioriteter. Det sker hovedsageligt igennem månedlige møder med udenrigsministrene, hvor udenrigschefen er mødeleder.

* Jævnligt mødes med EU's stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd.

* Repræsentere EU i internationale fora så som FN.

* Lede Det Europæiske Forsvarsagentur og EU's Institut for Sikkerhedsstudier.

Historien bag stillingen:

* Catherine Ashton er EU's første udenrigschef og blev tildelt posten i november 2009.

* Jobbet blev oprettet i forbindelse med Lissabontraktaten. Tanken var at få en person, der kan koordinere EU's udenrigspolitik og sikkerhedspolitik og gøre udenrigspolitikken mere konsekvent og sammenhængende.

* Stillingen kombinerer rollen som næstformand i EU-Kommissionen og udenrigskommissær samt rollen som formand for Rådet for Udenrigsanliggender, som består af EU-landenes udenrigsministre.

* Udenrigschefen bliver støttet i arbejdet af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, EEAS, som blev oprettet 1. januar 2011 ved at fusionere EU-Kommissionen og ministerrådets afdelinger for udenrigspolitik.

* Udenrigschefen er såkaldt "dobbelthattet". Det er den eneste EU-embedsmand, der er ansat både i rådet og kommissionen. Derfor er udnævnelsesproceduren også anderledes end for de øvrige topjob.

/ritzau/

 

Dagens Gossip