FAKTA: Kan danske Syrien-krigere fratages statsborgerskab

Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil have regeringen til at undersøge, om det er juridisk muligt at fratage Syrien-krigere deres statsborgerskab, som man gør i blandt andet Storbritannien.

I marts sidste år stillede Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik det samme spørgsmål til daværende justitsminister Morten Bødskov (S). Ifølge Justitsministeriets svar er der allerede muligheder for at fratage statsborgerskab:

* "Efter indfødsretslovens § 8 B, stk. 1, kan den, som dømmes for overtrædelse af en eller flere bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 (om bl.a. terrorisme), ved dom frakendes sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs".

* "Er en person i udlandet straffet for en handling, der efter stk. 1 kan medføre frakendelse af dansk indfødsret, kan indfødsret frakendes i medfør af straffelovens § 11, jf. indfødsretslovens §8 B, stk. 2. Det fremgår af straffelovens § 11, at er en person, der har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet, i en fremmed stat straffet for en handling, der efter dansk ret kan medføre frakendelse eller fortabelse af kald eller erhverv eller anden rettighed, kan frakendelse heraf ske efter offentlig påtale her i landet."

* Det fremgår af forarbejderne til indfødsretslovens § 8 B, at det i overensstemmelse med almindelige betragtninger om proportionalitet er forudsat, at domstolene ved vurderingen af, om en person skal frakendes dansk indfødsret, foretager en afvejning af på den ene side forholdets grovhed og på den anden side en frakendelses betydning for den pågældende.

Kilde: Justitsministeriet

/ritzau/