FAKTA: Krænket ære kan føre til vold

* Otte mænd fra samme irakiske familie er tiltalt for to grove overfald på en mand, som er gift med en kvinde i deres familie. Sagen begyndte tirsdag ved Retten på Frederiksberg.

* Anklagemyndigheden mener, at der er tale om æresrelaterede overfald på grund af offerets angivelige utroskab og ønske om skilsmisse.

* Rigspolitiet definerer æresrelaterede forbrydelser som overtrædelser af straffeloven, "der har forbindelse med kulturelt eller religiøst betingede normer og æresbegreber."

* De æresrelaterede forbrydelser spænder vidt og kan omhandle drab, vold og trusler på livet.

* Æresrelaterede forbrydelser adskiller sig fra andre forbrydelser ved at være affødt af, at en person i familiens øjne har krænket eller risikerer at krænke familiens ære.

* I straffeloven er der dog ingen paragraffer, som omhandler æresrelaterede forbrydelser. Derfor vil den juridiske betegnelse for eksempelvis "æresdrab" være manddrab. Begrebet eksisterer således kun som hjælp til politiets afdækning af motivet bag en forbrydelse.

* Dansk Sprognævn har optaget "æresdrab" i Retskrivningsordbogen, men eksempelvis ikke æresvold.

* Der findes ingen nøjagtige opgørelser over omfanget af æresrelaterede forbrydelser. Mange af forbrydelserne bliver aldrig anmeldt, og kun siden 2006 har politikredsene været pålagt at indberette tilfælde, som, man mistænker, er æresrelaterede.

* Siden 2006 har Rigspolitiet modtaget mindst 993 registreringer om såkaldte æresforbrydelser- eller konflikter - som ikke nødvendigvis dækker over strafbare forhold.

Kilde: Rigspolitiet, Dansk Sprognævn og Social-, Børne- og Integrationsministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip