FAKTA: Kvalitetsudvalgets bud på nyt uddannelsessystem

* De akademiske bacheloruddannelser gøres fireårige med indbyggede muligheder for i slutningen af studiet at fokusere enten på fagets praktiske anvendelsesmuligheder eller fagets mere forskningsorienterede teoretiske og metodiske aspekter.

* Retskravet på at fortsætte direkte fra bachelorgrad til kandidatstudier ophæves, og i stedet indføres to sæt af kriterier for optagelse på en kandidatuddannelse:

1. Karakter på bacheloruddannelsen – evt. kombineret med optagelsessamtale. Primært møntet på de studerende, der ønsker at gå direkte på en teoretisk og forskningsorienteret kandidatuddannelse og/eller ph.d.-uddannelse.

2. Relevant bachelorgrad og erhvervserfaring eller -tilknytning. Primært møntet på de studerende, der ønsker en mere praksis- og anvendelsesorienteret kandidatuddannelse i tæt sammenspil med arbejdsmarkedet.

* Et mindre antal universitetsuddannelser - primært autorisationsuddannelser - udelades fra den nye uddannelsesstruktur.

* Udvalget anbefaler, at omkring en tredjedel af bachelorerne i gennemsnit kan fortsættedirekte på kandidatuddannelsen, men med variation fra uddannelse til uddannelse.

* En mindre andel af professionsbachelorerne skal kunne kvalificere sig til optag på en toårig kandidatuddannelse på universiteterne.

* Der sker en begrænsning af dimittender fra erhvervsakademiuddannelsernes direkte adgang til overbygningsuddannelse til professionsbachelor (top-up-uddannelser). Der indføres på tilsvarende vis to sæt af kriterier for optagelse på en top-up-uddannelse:

1. Karakter på erhvervsakademiuddannelsen - evt. kombineret med optagelsessamtale.

2. Relevant erhvervsakademiuddannelse og erhvervserfaring eller -tilknytning.

* Det bliver uddannelsesinstitutionernes ansvar at tilrettelægge den studerendes uddannelsesforløb, så institutionerne lever op til de politiske målsætninger om at nedbringe den gennemsnitlige studietid.

Kilde: Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

/ritzau/

 

Dagens Gossip