FAKTA: Mette Frederiksens ni bud på bedre integration

Socialdemokraterne vil sende mere udviklingsbistand til nærområderne, så færre flygtninge vil søge mod Europa. Derudover har partiet onsdag fremsat ni tiltag, der skal "sikre den lokale velfærd, forbedre boligsituationen og styrke integrationen":

* Opgør med minusvækst og omprioriteringsbidrag:

Regeringens besparelser i kommunerne skal af bordet.

* Oprettelse af flygtningelandsbyer:

Der skal etableres midlertidige statslige flygtningelandsbyer, der skal fungere som et nyt led mellem modtagecentrene og kommunerne. De opføres med skole til børnene og med mulighed for at arbejde uden for landsbyen.

* Opførsel af flere almene boliger:

Et samarbejde mellem institutionelle investorer, boligselskaber, staten og kommuner skal opføre nybyggeri med almene boliger, private udlejningsboliger og ejerboliger.

* Bevarelse af planlovens mulighed for at bygge billige boliger:

Regeringen vil afskaffe kommuners mulighed for at kræve 25 procent alment boligbyggeri, når der bygges nyt. Socialdemokraterne vil fastholde muligheden.

* Afskaffelse af kontanthjælpsloftet:

Mange familier risikerer med regeringens kontanthjælpsloft ikke at kunne betale huslejen og stå uden bolig. Derfor skal loftet sløjfes.

* Regelforenkling og smidig boligadministration:

Den relevante lovgivning skal efterses for at skabe bedre mulighed for at boligplacere flygtninge, gøre boligadministrationen mere smidig og sikre, at alle stilles lige i boligkøen.

* Alle skal arbejde fra dag et:

Flygtninge skal arbejde fra første færd - enten i et ordinært job, i nyttejob, løntilskud eller virksomhedspraktik.

* Arbejde kommer først, sprog senere:

Det er ikke en forudsætning for at komme i arbejde, at man taler dansk. Flygtninge skal i arbejde først, så lære dansk.

* Flygtninge skal boligplaceres efter job og evner:

Kommuner skal kun modtage flygtninge, som er kompetenceafklaret, og flygtninge skal fordeles til de kommuner, der efterspørger deres kompetencer.

Kilder: Socialdemokraterne.

/ritzau/

 

Dagens Gossip