FAKTA: Nyt dagpengesystem - det skal eksperter se på

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) præsenterede fredag professor Nina Smith som formand for en kommissionen, der skal komme forslag til "et nyt og mere tidssvarende dagpengesystem".

Kommissionen består af fem eksperter og fire medlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter. Senest ved årsskiftet 2015/16 skal kommissionen fremlægge konkrete modeller for et nyt dagpengesystem.

Mette Frederiksen har dog låst kommissionen på tre områder: Anbefalingerne må ikke indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse eller en svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed. Dermed er eksperterne formentlig afskåret fra eksempelvis at foreslå en længere dagpengeperiode end de nuværende to år.

Det skal kommissionen blandt andet kigge på:

* Balancen mellem dagpengesystemets enkeltelementer set i forhold til ansættelsessikkerhedog dagpengesystemer i andre Nordeuropæiske lande.

* Fordele og ulemper ved at gøre dagpengesystemet mere fleksibelt i forhold til skiftende konjunkturer.

* Fordele og ulemper ved udvide eller indsnævre forsikringselementerne i dagpengesystemet. Konkret kan der ses på mulighederne for heltids- og deltidsforsikring, supplerende dagpenge, dimittenddagpenge og dagpenge for selvstændige. Kommissionen kan også se på forskellige kombinationer af dækningsgrad og varighed af ydelsen.

* Tilpasninger, der tilskynder, at ledige i dagpengesystemet kan besætte alle typer job, fx via øget faglig eller geografisk mobilitet, samtidig med, at systemet også fremadrettet yder økonomisk tryghed for personer ramt af ufrivillig ledighed.

* Hvorvidt der er i relation til dagpengesystemet er særlige problemstillinger vedrørende specifikke grupper på arbejdsmarkedet, herunder seniorer.

* Mulighederne for at forenkle og afbureaukratisere dagpengesystemet for at lette administrationen og gøre det lettere for dagpengemodtagere at få indsigt i deres rettigheder og pligter.

* Fordele og ulemper ved at fastholde den nuværende frivillighed, hvor danskerne selv vælger, om de vil betale til a-kassen for at kunne få dagpenge. Eller om man hellere skulle gøre det obligatorisk at betale for en arbejdsløshedsforsikring.

/ritzau/

 

Dagens Gossip