FAKTA om omskæring af drenge

Sundhedsstyrelsen har revideret vejledningen for omskæring af drenge en smule. Det er fortsat tilladt at omskære drenge af religiøse grunde i Danmark.

Den nye vejledning erstatter en vejledning fra maj 2005.

I vejledningen skriver Sundhedsstyrelsen, at omskæring af drenge er et operativt indgreb og dermed forbeholdt læger. Men det behøver dog ikke være en læge, der udfører omskæringen. Den skal foretages under tilsyn af en læge.

Af vejledningen fremgår det:

- Autoriserede sundhedspersoner med et forbeholdt virksomhedsområde kan delegere til andre at udføre opgaver inden for den forbeholdte virksomhed (bruge medhjælp).

- Brug af medhjælp ved omskæring af drenge indebærer, at lægen skal være til stede under indgrebet.

Skal et drengebarn under 15 år omskæres, må det ikke ske, uden at der foreligger et såkaldt informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver, fremgår det af vejledningen.

- Hvis der er tale om fælles forældremyndighed, skal begge forældre informeres og give samtykke til indgrebets udførelse.

- En ung, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til indgrebet.

Dermed kan den nuværende praksis, som muslimer og jøder benytter i Danmark, fortsætte.

* I Danmark skønnes det, at der foretages mellem 1000 og 2000 omskæringer af drenge om året af religiøse årsager hos muslimer og jøder.

* Ifølge en Hvidbog fra Mosaisk Troessamfund fra 2012 er en tredjedel af verdens befolkning af mænd omskåret. Det svarer til, at omkring 1,2 milliarder mænd er omskåret.

* Tyskland sagde i 2012 ja til omskæring af drengebørn.

* Sverige har tilladt omskæring af mindreårige drengebørn under lægeligt opsyn og på hospitaler siden 2001.

* I jødedommen omskæres drengen, når han er otte dage gammel.

* Inden for islam kan omskæringen ske inden for de første dage efter fødslen eller i løbet af de efterfølgende år, normalt senest når drengen er 6-7 år.

Kilde: Religion.dk/Gads Religionsleksikon, dr.dk/skole, Det Mosaiske Troessamfund.

/ritzau/

 

Dagens Gossip