FAKTA: Rammeaftale om vækstplan lemper omstridt afgift

Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og bidrager til velstanden i Danmark.

Her kan du læse skitsen til Vækstpakke 2014:

* De samlede PSO-udgifter lempes med 13,2 milliarder kroner frem mod 2020. Det er mere end en fordobling i forhold til den lempelse, som indgik i regeringens udspil.

* Den forhøjede lempelse bliver blandt andet finansieret ved at udskyde havvindmølleparken Kriegers Flak.

* Omkostningerne ved 2012-energiaftalen nedbringes med knap 5,3 milliarder kroner, hvilket indebærer en reduktion på 3,2 milliarder kroner i forhold det oprindeligt aftalte.

* Den omstridte forsyningssikkerhedsafgift, der er blevet kendt som brændeafgiften, rulles tilbage. Det øger borgernes rådighedsbeløb i gennemsnit med omkring 240 kroner årligt.

- Regeringen er også blevet enige med Venstre om rammerne for en reform af beskæftigelsesindsatsen:

* Jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og a-kasserne afholder fortsat den indledende samtale samt løbende rådighedsvurdering.

* Regeringen lagde op til, at a-kasserne skulle overtage store dele af arbejdet med at skaffe stærke ledige tilbage i arbejde, men det er nu droppet.

- Befolkningen flytter fra landdistrikterne, og erhvervslivet har særligt store udfordringer i yderområderne:

* Regeringen og Venstre afsætter derfor over 400 millioner kroner i perioden frem mod 2020 til initiativer, der skal skabe vækst og gøre det attraktivt at arbejde i yderområderne.

* Der afsættes yderligere 55 millioner kroner årligt i perioden 2016-2020 til de såkaldte nedrivningspuljer.

Kilde: Finansministeriet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip