FAKTA: Regeringens sundhedsudspil

Regeringen vil prioritere yderligere 15 milliarder kroner fra 2016 til 2020 til bedre sundhed og ældre.

Sundhedsvæsnet får fra 2016 et løft på 1,9 milliarder kroner.

Konkret vil regeringen i 2016 og årene frem til 2020 prioritere følgende:

* Endnu flere skal overleve kræft:

Kræftbehandlingen i Danmark skal kunne måle sig med de bedste lande i verden. Der skal være langt flere kræftpatienter, der overlever deres sygdom.

Regeringens målsætning er, at tre ud af fire kræftpatienter i 2025 skal være i live fem år efter diagnosen er stillet.

Flere midler til ny kræftmedicin, øget sygehuskapacitet til behandling af kræft og behandlingsansvarlig læge for de mest syge patienter fra 2016 og frem skal sikre, at målsætningen indfries.

* Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje:

Regeringen har fokus på blandt andet nye midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger, styrket regionalt/kommunalt samarbejde, styrket borgernær praksissektor og målrettet forebyggelsesindsats og sundhedstjek.

* Nye lægemidler og behandlingsmetoder:

Forskning og innovation er en grundsten i et moderne sundhedsvæsen. Der udvikles løbende nye lægemidler og behandlingsmetoder.

Derfor er der brug for løbende finansiering af nye lægemidler og behandlingsmetoder.

* Højere kvalitet i sundhedsvæsnet:

Nytænkning skal sætte patientens behov i centrum og motivere sundhedspersonalet til vedvarende at skabe forbedringer til gavn for patienten og for samfundet generelt.

Det stiller krav om en sammenhængende indsats, hvor der med ændringer i styringen, finansieringen, kvalitetsarbejdet, databrugen og organiseringen sættes fokus på at levere bedre kvalitet og værdi for patienten for de samlede ressourcer.

Kilde: Regeringens sundhedsudspil "Investering i vores fælles sundhed".

/ritzau/

 

Dagens Gossip