FAKTA: Regler for tilbageholdelse af gravide misbrugere

* Når kommunerne giver tilbud om støtte til gravide alkoholmisbrugere, kan kommunerne ifølge Sundhedsloven tilbyde den gravide at indgå kontrakt om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse.

* Det er frivilligt, om den gravide misbruger vil skrive under på kontrakten.

* Tilbageholdelse kan ske, når der er en begrundet formodning om, at den gravide vil afbryde den aftalte behandling, og det vil være uforsvarligt ikke at tilbageholde den pågældende.

* Af Sundhedsloven fremgår det, at isolation og fiksering ikke er tilladt i forbindelse med behandling for alkoholmisbrug.

* Fysisk magtanvendelse er tilladt, i det omfang det er nødvendigt for at forhindre den gravide alkoholmisbruger i at forlade behandlingsstedet og afværge, at hun udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred.

* Tilbageholdelse kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger er utilstrækkelige.

* Den enkelte tilbageholdelse kan højst vare 14 dage fra afgørelsen. Den samlede tilbageholdelsesperiode må ikke overstige to måneder inden for en periode på seks måneder.

Kilder: Svar fra socialminister Manu Sareen (R) til SF's sundhedsordfører Özlem Cekic.

/ritzau/

 

Dagens Gossip