FAKTA: S vil udvikle velfærd med lille offentlig vækst

Under valgkampen er Socialdemokraterne kommet med en lang række forslag. Se de vigtigste her:

* Partiet vil over de næste fem år afsætte ekstra 39 milliarder til velfærd frem til 2020.

* Fire milliarder af puljen skal gå til forskning, grøn omstilling og vækst.

* Fem af milliarderne skal gå til børn, uddannelse og social mobilitet.

* 15 milliarder er øremærket til sundhed og ældre, mens 15 milliarder er rettet mod tryghed, socialt udsatte og det, partiet kalder uforudsete udgifter.

* Sammen med Radikale vil partiet bruge seks milliarder kroner ekstra på sundhedsområdet. Især dyr kræftmedicin, flere sengepladser og en styrket akutmodtagelse skal prioriteres.

* Desuden har de to partier fremlagt et fælles udspil på socialområdet. Det meste af økonomien skal komme fra satspuljemidlerne.

* Dagpengesystemet skal ændres, men det skal først ske efter dagpengekommissionens rapport i efteråret.

* Socialdemokraterne har fremlagt en 2025-plan, der går ud på at udvikle velfærdssamfundet med en vækst på 0,6 procent i de offentlige udgifter frem mod 2025.

* Vil videreføre skattestoppet på ejendomsværdiskat frem til 2025.

* Partiet ønsker at fastholde ulandsbistanden på det nuværende niveau. Desuden skal flere afviste asylansøgere sendes hjem ved hjælp af penge fra ulandsbistanden.

* Zoneforbuddet skal udvides, så politiet kan forbyde tidligere straffede at opholde sig inden for 500 eller 1000 meter af gerningsstedet.

* Forældelsesfristen for voldtægter skal hæves eller helt fjernes.

* Virksomheder med dårlige arbejdsvilkår, lave lønninger og sløset sikkerhed skal have højere bødestraffe.

* Vil desuden stoppe misbrug af cabotageregler og øge indsatsen mod såkaldt social dumping.

* Partiet vil også styrke indsatsen for dyrevelfærden med et særligt dyrepoliti.

* Adgangskrav til gymnasiet på 02 i dansk og matematik skal indføres.

* Partiet vil lokke læger til yderområderne med mere i løn.

Kilder: Socialdemokraterne og Ritzau

/ritzau/

 

Dagens Gossip