FAKTA: Sådan behandles klager i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har fået sjælden hård kritik af Rigsrevisionen for at have en alt for lang sagsbehandlingstid. I visse sager har sagsbehandlingstiden været oppe på omkring et år.

Ankestyrelsen, der afgør klagesager på det sociale område, fik i 2013 ny struktur. Formålet var en forenklet klagestruktur for at styrke borgernes retssikkerhed og samtidig øge effektiviteten.

* Regeringens effektivisering af statsforvaltningerne betyder, at borgerklager nu bliver behandlet i én samlet klageinstans i Ankestyrelsen.

* De fem statsforvaltninger fik en samlet ledelse, og den regionale klagestruktur blev nedlagt.

* Tidligere kunne borgere, der var utilfredse over en afgørelse i deres kommune, først klage til det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet i de fem lokale statsforvaltninger. Ville borgerne anke denne afgørelse, kunne de sende klagen videre til anden klageinstans i Ankestyrelsen.

* I 2012 afviste indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager (R), at den mistede klageinstans vil gå ud over borgernes retssikkerhed.

- Tværtimod vil det give en mere ensartet praksis i afgørelserne, der vil komme større gennemsigtighed for borgerne, og sagsbehandlingstiden forkortes, sagde ministeren.

* Loven trådte i kraft i juli 2013.

* Den nye struktur skal være fuldt implementeret i løbet af 2016. Styrelseschef Thorkil Juul, Ankestyrelsen, forventer ifølge Politiken, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2016 vil være på 4,5 måneder.

* Loven er et led i udmøntningen om finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten.

/ritzau/

 

Dagens Gossip