FAKTA: Sådan er du stillet ved skybrud

Hvis du er blevet udsat for skader efter et skybrud:

* Anmeld skaden hurtigt til dit forsikringsselskab og få svar på, om forsikringen dækker, og hvad du bør gøre.

* Tag billeder, der kan dokumentere skaderne.

* Har du en almindelig husforsikring og indboforsikring, dækker de kun, hvis der er tale om "voldsomme skybrud". Det er forsikringsselskabet, der afgør, om der har været skybrud i det område, hvor man bor.

* Dine almindelige forsikringer dækker, hvis der er faldet omkring 1 mm regn i minuttet eller 40-50 mm regn på et døgn

Begræns skaden:

* Flyt indbogenstande, der står i vand.

* Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug eventuelt affugter.

* Kan du ikke selv klare det, så få fat i et skadesservicefirma, en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.

* Smid ikke noget væk, før din skade er afsluttet hos forsikringsselskabet.

* Forsikringen dækker dine rimelige udgifter til at få pumpet vand væk, at redde dit indbo og til den nødvendige udtørring.

Forsikringen dækker ikke:

* Skader der skyldes, at regnvand siver ind gennem utætheder i bygningen.

* Skader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv.

* Skade efter opstigning af kloakvand kan ligeledes være undtaget.

OBS: Hos nogle forsikringsselskaber er det muligt at udvide husforsikringen til også at betale erstatning i de nævnte tilfælde.

Kilde: www.forsikringogpension.dk og Alka